امر به معروف ونهی ازمنکر "واجب فراموش شده"

(قسمت پنجم_بخش پایانی)

برکات عمل وعواقب ترک این فریضه:

در قسمت پنجم وآخرین بخش از این بخث با نگاهی به آیات قرآن کریم وروایات معصومین علیهم السلام به بررسی آثار وبرکات عمل کردن به این فریضه وعواقب ترک آن خواهیم پرداخت.

آثار عمل کردن(آیات):

1)استمرار امربه معروف ونهی ازمنکر زمینه ساز به قدرت رسیدن صالحان است.(توبه،71)

2)اهتمام به امربه معروف ونهی ازمنکر بهرهمندی از رحمت الهی وبرخورداری از نعم بهشتی را درپی خواهد داشت(توبه،72)

3)پویا بودن امربه معروف ونهی ازمنکر دریک جامعه یکی ازنشانه های برتری ورشد آن جامعه است(آل عمران،110)

(روایات):

1)اهتمام به امربه معروف ونهی ازمنکرموجب دلگرمی مومنان ویأس ونا امیدی کافران می شود.(نهج البلاغه،حکمت31)

2)امربه معروف ونهی ازمنکر دوخصلت الهی است وخداوندآمربه معروف وناهی ازمنکر رامیان مردم عزیز می گرداند.                   (وسائل الشیعه،ج11،ص398)

3)امربه معروف ونهی ازمنکرباعث شراکت در عمل به معروف واجتناب از منکر دیگران می شود.(نهج الفصاحه ،جمله 1026)

4) امربه معروف ونهی ازمنکرباعث امنیت درجامعه اسلامی میگردد.(مهجه البیضاء ج3 ص97)

عواقب ترک

1)ترک امربه معروف ونهی ازمنکرموجب محرومیت ازالطاف الهی می شود وبه مثابه اعلان جنگ با خداست.(وسائل الشیعه ج4ص296)

2)ترک امربه معروف ونهی ازمنکرباعث تسلط یافتن اشراروطاغوتیان ورواج فضای بدخواهی درجامعه می گردد.(لثانی الاخبارج5ص263)

3) امربه معروف ونهی ازمنکرموجب کاهش احساس مسئولیت اجتماعی در نهایت ازبین رفتن حیات واقعی درجامعه می شود. (مهجه البیضاء ج4 ص105)

4) ترک امربه معروف ونهی ازمنکرباعث تضعیف ایمان حقیقی درافراد می شود.(کنزالاعمال ج4ص47)

5) ترک امربه معروف ونهی ازمنکرازمیزان نزولات آسمانی کاسته وموجب پیدایش عداوت وکینه دربین مردم می شود. (مهجه البیضاء ج4 ص105)

6)ترک فریضتین موجب می شود که کارهای نیک به مرورمنکر به نظرآیند ومنکرات به تدریج به امور پسندیده تبدیل شوند. .(وسائل الشیعه ج6ص296)

7)اجتناب ازامربه معروف ونهی ازمنکرموجب محشورشدن بصورت غیر انسانی درآخرت می شود. (کنزالاعمال ج3ص83)

 

 

 

درپایان لازم میدانم به همه شما خوانندگان عزیز این مقاله یاآوری کنم که هدف از تحریر این مقاله وانتخاب این موضوع آشنایی بیشتر عامه مردم جامعه علی الخصوص نسل جوان با این (واجب فراموش شده) بوده است.ونیز توجه به این نکته که همه ما لازم است درراه اصلاح جامعه خود در راستای داشتن محیط زندگی عاری از ناپاکی تلاش کنیم که این مهم بدون همکاری مردم ومسئولین امکان پذیر نیست.

دوام توفیقات روزافزون شمارا ازخداوند منان خواهانم

گیلان_مجتبی صدوقی نیا

10رجب1438-19فروردین1396